adresgegevens

Privacy reglement

Niek Coolen Fotostudio respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om evt. informatieverstrekking zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Cookies

In onze website wordt gewerkt met cookies.
Bij de informatiepagina’s worden in sommige toepassingen cookies verwerkt. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker dat naar de harde schijf van een gebruiker wordt geschreven. De cookies die wij toepassen bevatten geen persoonlijke informatie. Als de gebruiker de browser sluit, wordt de cookie verwijderd. De reden waarom wij cookies gebruiken is om de gebruikers tijd te besparen, zodat informatie niet steeds opnieuw geladen hoef te worden. Indien de gebruiker zijn browser zo instelt dat de cookie wordt geweigerd, kan hij of zij desondanks volledig gebruik maken van de informatiepagina’s in de site. Met nadruk willen we stellen dat we nooit cookies zullen gebruiken om reclame of aanbiedingen te sturen.

Welke informatie verzamelen we?

Niek Coolen Fotostudio verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mailadres. etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. Niek Coolen Fotostudio noteert en bewaart informatie zoals tijdstip, browser type en browsertaal van elke bezoek. Die informatie wordt gebruikt om onze records te controleren en om gebruikers meer relevante diensten te leveren. Zo zouden we bijvoorbeeld uw browsertype kunnen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de site.

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden, tenzij we daar wettelijk toe worden verplicht. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
Als u reageert via het e-mailformulier, vragen wij o.a. uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens gebruiken we om u de gevraagde informatie of aanbieding toe te sturen. Niek Coolen Fotostudio stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen inbraak door derden.
Niek Coolen Fotostudio conformeert zich aan actuele richtlijnen van overheid en relevante organisaties die zich toeleggen op de borging van privacy.